ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

สถิติผู้เยี่ยมชม

         ข่าวประชาสัมพันธ์       

ดร.ภก.บุญมี  โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ และบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

นางสาวสุฐิตา โอภาษี 

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม