ติดต่อเรา

วิทยาลัยการแพทย์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

225 ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

โทร : 037-454-470,471 ต่อ26

โทรสาร : 037-454-471 ต่อ35

www.acttm.ac.th