ข่าวประชาสัมพันธ์

*****ประกาศวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถานบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ดำเนินการไปเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายตามเอกสารที่แนบ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์