ยินดีต้อนรับ

กลุ่มวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาวสุฐิตา โอภาษี

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม