ยินดีต้อนรับ

กลุ่มวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สถิติผู้เยี่ยมชม

         ข่าวประชาสัมพันธ์       


ผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ


นางจิราภรณ์ จันทาเหลือง
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


นางสาวสุฐิตา โอภาษี
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์